Tytuł / przedmiot przetargu

Remont kapitalny z dociepleniem dachu płaskiego o powierzchni ok. 331 m2 budynku „B” szpitala w Nowym Szpitalu we Wschowie, ul. Księdza Kostki 33, 67-400 Wschowa”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 4 z dnia 19.07.2021 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godz. 12:00. lub drogą mailową na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl  z zastrzeżeniem dosłania oryginalnych dokumentów w wersji papierowej do dnia 23.07.2021 r do godziny 12stej
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 20.07.2021 r. o godzinie: 12:30

 

Zmiana nr 3 z dnia 09.07.2021 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 12:00. lub drogą mailową na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl  z zastrzeżeniem dosłania oryginalnych dokumentów w wersji papierowej do dnia 21.07.2021 r do godziny 12stej
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 19.07.2021 r. o godzinie: 12:30

 

Zmiana nr 2 z dnia 07.07.2021 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 09.07.2021 r. do godz. 12:00. lub drogą mailową na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl  z zastrzeżeniem dosłania oryginalnych dokumentów w wersji papierowej do dnia 15.07.2021 r do godziny 12stej
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 09.07.2021 r. o godzinie: 12:30

 

Zmiana nr 1 z dnia 05.07.2021 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 07.07.2021 r. do godz. 12:00. lub drogą mailową na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl  z zastrzeżeniem dosłania oryginalnych dokumentów w wersji papierowej do dnia 13.07.2021 r do godziny 12stej
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 07.07.2021 r. o godzinie: 12:30

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 05.07.2021 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 05.07.2021 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
18/06/2021
Ogłaszający przetarg
1) Zamawiający: a) a) Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Kostki 33 67-400 Wschowa b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia to 4 tygodni od daty rozpoczęcia robót.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Iwona Nowicka, tel.: 506-971-805; e-mail: inowicka@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalne Teresa Tyczyńska: tel. kom.: 660 293 767; e- mail: ttyczynska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert – 21.07.2021 r.

Dnia 20.07.2021 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania

Lp. Data wpływu Nazwa firmy Wartość brutto
1 Oferta nr 1 07.07.2021 godzina 08:43 WKJ USŁUGI SPECJALISTYCZNE Karolina Jankowska, ul. Kochanowskiego 6, 62-800 Kalisz 165 999,57 zł
2 Oferta nr 2 20.07.2021 godzina: 11:01 PSB-EWAN Spółka z o.o. ul. Dąbrówki 7 56-200 Góra 112 361,73 zł

09.09.2021 r. – rozstrzygnięcie przetargu

Na podstawie określonych kryteriów wybrano następującą ofertę:

Oferta nr 1

WKJ USŁUGI SPECJALISTYCZNE Karolina Jankowska, ul. Kochanowskiego 6, 62-800 Kalisz

Kwota oferty po negocjacjach:  106 955,28 zł brutto