Polityka prywatności i cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i promocji zdrowia. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszej strony bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się na temat polityki cookies.

Polityka Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i promocji zdrowia. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszej strony bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się na temat polityki cookies.

Polityka Cookies
Administratorem oraz właścicielem serwisu www.nowyszpital.pl jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą: Zbożowa 4, 70 653 Szczecin zwany dalej GNSH,  dane mogą zostać powierzone podmiotom wchodzącym w skład grupy tj.:

 • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, Świebodzin
 • Szpital im. Dr. n. med. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, Skwierzyna
 • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, Olkusz
 • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, Szczecin
 • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą
 • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. ks. Andrzeja Kostki 33, Wschowa
 • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7, Nakło nad Notecią
 • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, Wąbrzeźno
 • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
 • Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, Świebodzin
 • Teleradiologia Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, Świecie

W serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, projektów, działań podejmowanych przez realizowanych przez GNSH. Zapoznać się z ofertą świadczeń medycznych i innych usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje na temat spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące m.in. przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu www.nowyszpital.pl oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Wdrożyliśmy ramowe polityki, instrukcje, zasady dla ochrony danych, ich poufność integralności, dostępności, dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Strona internetowa www.nowyszpital.pl korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy tylko ciasteczek zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
a. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę/śledzi użytkowników podczas przeglądania
witryny/umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej/analizować korzystanie ze strony internetowej/administrować stroną internetową/zarządzać witryną/zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej/personalizować stronę
internetową dla każdego użytkownika/kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników/opisać cele};
2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie na przykład:
a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, ikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;„Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla hist„Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego orii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; ii odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
c. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.
3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze —— na przykład:na przykład:
a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835http://support.microsoft.com/kb/278835 ););
b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla hi„Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż storii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; ipliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
c. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowai kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, ne” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść danedane przeglądania”.przeglądania”.
4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Polityka prywatności Strony firmowej na Facebook

Polityka składa się z:
1. wyjaśnienia pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
2. szczegółowych informacje o przetwarzaniu Twoich dan ych osobowych na naszym Fanpage/ stronie firmowej

Część I Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Grupa Nowy Szpital Holdin g S.A. ul. Zbożowa 4, 70 653 Szczecin oraz Facebook Ireland Ltd.; 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

2. Możesz skontaktować się z nami poprzez:

 •  Korespondencje listowną: ul. ul. Zbożowa 4, 70 653 Szczecin
 • e mailem na adres: iod@nowyszpital.pl telefonicznie pod numerem: + 48 505 135 752

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności
a. „FB” portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,
b. „Fanpage” lub „ nasz fanpage znajdujący się na FB,
c. „ oznacza powyższy dokument czyli polityka prywatności
d. „RODO” rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami RODO. Współadministratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd.; 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane znajdziesz tutaj Stosujemy stosowne środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji warto skorzystać z możliwości kontaktu z FB.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • możesz dokonywać ich sprostowania,
 • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
3. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj

§ 5 Prawo sprzeciwu
1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
– na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
– na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się . Nasze dane kontakto we znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§ 7 Anonimowość
Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

§ 8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
2. Polityka znajduje się na naszym FP oraz w naszej siedzibie.Polityka znajduje się na naszym FP oraz w naszej siedzibie.

Część II
Część II –– informacje informacje dotyczące Twoich danych osobowych na naszym Fanpage dotyczące Twoich danych osobowych na naszym Fanpage

§ 9 Korzystanie z Fanpage / Strony firmowej na Facebook
Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
– udzielania odpowieudzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,dzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
– prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
– udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
– marketingowym polegającym na informowaniu o naszych umarketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą sługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
– statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlwyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych alności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.na naszym Fanpage.

b. Jakie masz prawa?Jakie masz prawa? Opisane są w § Opisane są w § 44 i i 55

c. Podanie nam Pana/ Pani danych?Podanie nam Pana/ Pani danych?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz posoraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post również adres IP.t również adres IP.
d. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? Art. Art. 66 ust. ust. 11 lit. f RODO lit. f RODO — prawnie uzasadniony interes.prawnie uzasadniony interes.

e. W celu prawnie uzasadnionego interesu?

W celu prawnie uzasadnionego interesu? Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usłuOdpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i gach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

f. Przekazujemy Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane? Facebook Ireland Ltd.; oraz podmioty z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych w Facebook Ireland Ltd.; oraz podmioty z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych w celach zdefiniowanych w niniejszym dokumenciecelach zdefiniowanych w niniejszym dokumencie

g. Czas przetwarzania Twoich danych? Czas przetwarzania Twoich danych? Przez czas:
– potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
– obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod rzez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

Ochrona danych osobowych


Wykaz zgód i klauzul w zakresie ochronych danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: https://www.nowyszpital.pl/dla-pacjentow/ochrona-danych-osobowych/