Ważna do
31/12/2021
Lokalizacja
Nowy Szpital w Świebodzinie
Opis stanowiska

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. podejmie współpracę z technikiem farmaceutycznym

 • Zamawianie, wydawanie produktów leczniczych i specjalistycznych wyrobów medycznych.
 • Zapewnienie profesjonalnej i rzetelnej obsługi apteki przyszpitalnej
 • Monitorowanie stanu preparatów w magazynie aptecznym.
 • Prawidłowe przyjmowanie dostawy i potwierdzanie jej zgodności z zamówieniem
Wymagania
 • Posiadanie dyplomu Technika Farmaceutycznego
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • Różne formy zatrudnienia,
 • Wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych.
Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub pod nr telefonu 500 169 874

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej
Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)......"
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej