Nr: 2020-895

/
W toku
2020-895 Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawami materiałów szewnych dla Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

2020-11-27T14:00:27+01:0027 listopada, 2020|

Nr: 2020-894

/
W toku
2020-894 Zakup wraz z dostawą środków i materiałów jednorazowych   dla Nowego Szpitala Sp. z o.o. POSTĘPOWANIE II (Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych)

2020-11-30T13:30:59+01:0026 listopada, 2020|

Nr: 2020-893

/
W toku
2020-893 Zakup wraz z dostawą środków i materiałów jednorazowych dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. POSTĘPOWANIE II (Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych)

2020-12-04T12:41:21+01:0025 listopada, 2020|

Nr: 2020-891

/
W toku
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu”.

2020-12-04T13:48:35+01:0023 listopada, 2020|

Nr: 2020-890

/
W toku
Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych  i materiałów jednorazowych dla Szpitali należących do GNSH SA tj. Nowy Szpital w Kostrzynie Sp. z o.o., Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala im.dr nauk medycznych R. Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie (Postępowanie realizowane w ramach prokektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na  czas Covid-19)

2020-11-24T10:20:46+01:0012 listopada, 2020|

Nr: 2020-888

/
W toku
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym zamiennej dla potrzeb realizacji Projektu UE nr RPMP.12.01.03-12-0638/17 pn.: „Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.” w zakresie budynku Oddziału chorób Zakaźnych, Pracowni Endoskopowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym, Oddziału Pediatrycznego”.

2020-12-04T06:05:50+01:0030 października, 2020|

Nr: 2020-887

/
W toku
„Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dla potrzeb wykonania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 80-łóżkowego na terenie Nowego Szpitala Sp. z o.o. we Wschowie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.”

2020-12-01T10:14:19+01:0026 października, 2020|

Nr: 2020-889

/
W toku
2020-889 Zakup 2 sztuk sterylizatorów parowych przelotowych  dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. (Realizacja projektu unijnego pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa –pakiet medyczny”)

2020-11-03T13:29:42+01:0023 października, 2020|

Nr: 2020-883

/
W toku
„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu”.

2020-11-30T13:54:38+01:0020 października, 2020|

Nr: 885

/
W toku
Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawami płynów infuzyjnych dla Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

2020-11-17T11:23:06+01:0020 października, 2020|