Nr: 2021-936

/
W toku
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Oddziału rehabilitacji, Hospicjum stacjonarnego oraz Pracowni tomografii komputerowej na potrzeby Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

2021-09-20T13:59:25+02:0014 września, 2021|

Nr: 2021-935

/
W toku
Świadczenie usługi żywieniowej  pacjentów dla Nowego Szpitala we Wschowie   Sp. z o.o.

2021-09-08T12:33:01+02:008 września, 2021|

Nr: 2021-932

/
W toku
Zakup wraz z dostawą Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej w celu wsparcia  Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. Zakup realizowany w ramach: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację: „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w walce z COVID-19 ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020” w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 „ Projekty: 1.„Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.  w Świebodzinie w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” – dotyczy Zadania nr 1 oraz Zadanie nr 2 2.„Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w województwie kujawsko - pomorskim w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” – dotyczy Zadań nr 3,4,5,6,7,8,9,10

2021-09-02T10:16:31+02:0024 sierpnia, 2021|

Nr: 2021-933

/
W toku
Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawami rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding”

2021-08-27T10:48:49+02:0020 sierpnia, 2021|

Nr: 2021-928

/
W toku
Postępowanie nr 2021-928 pod nazwą: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. Prowadzone w ramach projektu unijnego "Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o."

2021-09-14T13:08:43+02:0016 sierpnia, 2021|

Nr: 2021-929

/
Zakończony
„Dostawa z montażem kompletnego wyrobu medycznego obejmującego instalacje gazów medycznych i źródeł gazów medycznych dla potrzeb nowobudowanego Bloku Operacyjnego z 3 salami operacyjnymi w szpitalu Zamawiającego w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz.”

2021-09-21T13:52:08+02:0012 sierpnia, 2021|

Nr: 2021-927

/
Unieważniony
Zakup wraz z dostawą Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej w celu wsparcia   Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. Zakup realizowany w ramach: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację: „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w walce z COVID-19 ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020” w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 „ Projekty: 1.„Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.  w Świebodzinie w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” – dotyczy Zadania nr 1, oraz 2.„Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w województwie kujawsko - pomorskim w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” – dotyczy Zadań nr 1,2,3,4,5,6,7,8

2021-08-25T10:34:24+02:004 sierpnia, 2021|

Nr: 2021-930

/
Zakończony
"Usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych”

2021-09-07T11:55:41+02:004 sierpnia, 2021|

Nr: 2021-904

/
Zakończony
Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu sieciowego dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. oraz Nowego Szpitala Sp. z o.o.

2021-07-15T11:30:56+02:007 lipca, 2021|