Nr: 2022-966

/
W toku
„Dostawa z montażem stolarki w ramach remontu zespołu wejściowego budynku głównego Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.”

2022-05-20T13:35:34+02:0020 maja, 2022|

Nr: 2022-965

/
W toku
"Wykonanie koncepcji architektonicznej łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie na potrzeby Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.” Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Projektu nr RPKP.06.01.01-04-0069/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o

2022-05-18T09:32:34+02:0016 maja, 2022|

Nr: 2022-964

/
W toku
„Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 354 m2 w budynku głównym szpitala w Olkuszu celem utworzenia Apteki Szpitalnej (Zadanie nr 1;  ok. 139 m2) oraz  celem utworzenia Centralnej Sterylizatorni (Zadanie nr 2; ok. 215 m2)”

2022-05-13T13:22:57+02:0013 maja, 2022|

Nr: 2022-962

/
W toku
Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i rozruchem agregatu prądotwórczego 630 kVA dla potrzeb zasilania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Bloku Operacyjnego w warunkach lokalnych Zamawiającego w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.

2022-05-20T14:28:32+02:0010 maja, 2022|

Nr: 2022-961

/
W toku
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania Stacji zgazowania tlenu medycznego, rozpreżalni tlenu, instalacji tlenowych lub centralnej sprężarkowni powietrza medycznie czystego i instalacji powietrza medycznie czystego odpowiednio w szpitalach Grupy Nowy Szpital Holding S.A.: w Wąbrzeźnie, w Świeciu, w Świebodzinie, w Olkuszu, w Skwierzynie, we Wschowie, w Nakle nad Notecią w związku z COVID-19”.

2022-05-20T08:58:30+02:009 maja, 2022|

Nr: 2022-960

/
W toku
„Wykonanie tarasu z wyjściem z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w szpitalu w Skwierzynie”

2022-05-19T13:35:08+02:0028 kwietnia, 2022|

Nr: 2022-957

/
W toku
Postepowanie na wykonywanie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej na rzecz Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

2022-04-28T10:17:13+02:0012 kwietnia, 2022|