Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich!

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś 6. Regionalny rynek pracy.
Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Cel główny projektu:

Zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach cytologicznych o min. 1 840 kobiet, poprzez wspólne wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym szyjki macicy przez Nowy Szpital w Szprotawie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk med. R. Śmigielskiego sp. z o.o. oraz realizację spotkań informacyjno – edukacyjnych i dotyczących edukacji prozdrowotnej min. 1 860 kobiet zamieszkujących powiaty stanowiące „białe plamy”: międzyrzecki, nowosolski, żagański oraz żarski w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023.

Grupy docelowe:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku od 25 do 59 lat, będące w grupie podwyższonego ryzyka z powiatów żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i międzyrzeckiego.

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:
1. 1 840 osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne
2. 1 860 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

Zadania:

1. Opracowanie, weryfikacja i ewaluacja wspólnego programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy
2. Wdrożenie programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
3. Wdrożenie programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk med. R. Śmigielskiego sp. z o.o.

Wartość projektu:

Wartość projektu: 1 028 914,35 zł
Wkład własny: 51 445,73 zł
Wkład UE: 874 577,19 zł

Okres realizacji projektu:

Od 2021-01-01 do 2023-06-30