W Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą po rozbudowie i modernizacji został oficjalnie otwarty nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Rozbudowa kosztowała prawie 1,5 mln zł a część wyposażenia udało się zakupić dzięki pomocy sponsorów.Na uroczyste otwarcie oddziału, które odbyło się dzisiaj przybyli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracowników oraz darczyńcy. Prezes Grupy Nowy Szpital podziękował gościom i pracownikom szpitala za pomoc i zaangażowanie w realizację bardzo ważnej dla pacjentów inwestycji i zapowiedział, że jeszcze w tym roku w kostrzyńskim szpitalu rozpocznie się remont bloku operacyjnego.

Michał Wiśniewski, starosta Powiatu Gorzowskiego powiedział, że miał już okazję wcześniej oglądać oddział i jest pod wrażeniem tego, co udało się zrobić. Burmistrz Kostrzyna, Andrzej Kunt jako gospodarz miasta podziękował w imieniu mieszkańców za inwestycję w bezpieczeństwo zdrowotne i życzył, aby to miejsce było dobrym miejscem do pracy i dobrym miejscem do leczenia.

Nowy oddział został przeniesiony do niewykorzystywanej do tej pory części szpitala. Na pierwszym etapie remontu, wykonano prace rozbiórkowe. Zdemontowano część istniejących ścian działowych i instalacji. Następnie zostały wykonane nowe posadzki, przewody wentylacyjne oraz instalacje. Oddział po remoncie ma powierzchnię ponad 250 mkw. W zmodernizowanych pomieszczeniach wydzielono – salę intensywnego nadzoru, izolatkę, pomieszczenia dla personelu medycznego oraz zaplecze techniczno-magazynowe.

Oddział został wyposażony w nowy sprzęt medyczny, niezbędny do monitorowania funkcji życiowych: kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, Część kosztów zakupów nowego wyposażenia, łóżek i aparatury medycznej pokryli sponsorzy: przedsiębiorstwa z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, WOŚP oraz indywidualni darczyńcy. Łącznie na wyposażenie przeznaczono około 270 tys. zł z czego 67 tys. szpital otrzymał od sponsorów.

Na oddziale intensywnej terapii hospitalizowani są pacjenci, wymagający stałego monitorowania oraz wspomagania funkcji życiowych z powodu ciężkiego stanu ogólnego, niewydolności oddechowej, krążeniowej lub wielonarządowej. Do zadań oddziału należy również przygotowywanie pacjentów do zabiegów i operacji czy opieka pooperacyjna. Kostrzyńskim OIOM od 3lat kieruje dr Julia Zatorska.

Pomoc przy wyposażeniu oddziału przekazali:
Prezes KSSSE Krzysztof Kielec
Prezes ICT Michał Wrembel
Prezes Arctic Paper Michał Jarczyński
Prezes Teleskop Christofer Maas
Prezes Wendre Witold Zając
Prezes Multi Projekt Robert Król
Roman Dziduch
Dariusz Matkowski
Jeremi Filuś
Anita Gałka-Kusyk i Krzysztof Kusyk
Reneta Karpiak
Wioletta, Roman Ilniccy
Stefan Biliński
Grzegorz Nowak
Dariusz Maroń
Piotr Biliński
Grzegorz Moczulski
Danuta Szczepińska

powrót