W związku z epidemią koronawirusa 24 marca wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, które dotyczą ograniczeń w przemieszczaniu się. Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Ograniczenie nie dotyczy uzyskania pomocy w zakresie opieki zdrowotnej lub psychologicznej osoby przemieszczającej się lub osoby najbliższej.

Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Przypominamy, że tam gdzie jest to możliwe udzielamy telefonicznych konsultacji, np. w podstawowej opiece zdrowotnej, nocnej i świątecznej opiece medycznej oraz w niektórych poradniach specjalistycznych. W ramach teleporady lekarz przeprowadzi wywiad, wystawi e-receptę lub e-zwolnienie. Jeżeli będzie to konieczne uzgodni zasady wizyty w poradni.

Osoby, które mają zaplanowane wizyty u specjalistów czy badania, chcą skorzystać z porady medycznej w ramach POZ lub nocnej opieki i mają objawy infekcji, podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem SARS CoV-2, objęte są kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym prosimy o telefoniczny kontakt z rejestracją.

Więcej informacji o zasadach postępowania na stronie: https://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/aktualnosci/grupa_nowy_szpital/rid,586.html