Poradnia logopedyczna

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta: tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek,  godz. 7.00-18.00

tel. 506 165 041

Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Specjaliści:

Magdalena Piotrowska

Zakres świadczeń

Poradnia zapewnia opiekę logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy; działania profilaktyczne, diagnostyczne, korekcyjne oraz instruktażowe dla rodziców/opiekunów zmierzające do zapobiegania, rozpoznawania, ograniczania i likwidowania zaburzeń mowy. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjentów.