Oddział Internistyczno – Geriatryczny

Numer/numery telefonów:

  • 095 7170039 wew.30,59,37
Pielęgniarka oddziałowa – Grażyna Piechowiak

Zakres świadczeń:

Na oddziale przebywają pacjenci ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, geriatrii i cukrzycy.
W ramach oddziału wykonuje się szeroki zakres badań diagnostycznych : gastroskopię, kolonoskopię, 24-godzinne badanie EKG, 24-godzinne badanie ciśnienia krwi metodą holtera, testy wysiłkowe oraz szeroki zakres badań radiologicznych.
Oddział posiada dobrze wyposażoną salę intensywnego nadzoru.
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.