Oddział Internistyczno – Geriatryczny

Numer/numery telefonów:

  • Ordynator – 41 240 2221
  • Dyżurka lekarska – 41 240 2223
  • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 2224
Ordynator – lek.Ryszard Wachowiak, specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka oddziałowa – Grażyna Piechowiak

Zespół lekarski:

lek. Maciej Jakowczuk, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Zakres świadczeń:

Na oddziale przebywają pacjenci ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, geriatrii i cukrzycy.
W ramach oddziału wykonuje się szeroki zakres badań diagnostycznych : gastroskopię, kolonoskopię, 24-godzinne badanie EKG, 24-godzinne badanie ciśnienia krwi metodą holtera, testy wysiłkowe oraz szeroki zakres badań radiologicznych.
Oddział posiada dobrze wyposażoną salę intensywnego nadzoru.