Rozeznanie rynku

  1. Dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych: Materiały informacyjno – edukacyjne. Rozeznanie rynku.pdf
  2. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie ewaluacji programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy w ramach projektu “Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich: Ewaluacja – Rozeznanie rynku.pdf
  3. Rozeznanie rynku na zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu wspomagania i monitorowania badań profilaktycznych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach projektu „Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich”: Rozeznanie rynku – system komputerowy.pdf