Władze spółki

Zarząd:

Marcin Szulwiński, prezes zarządu

Andrzej Stelmach, członek zarządu, dyrektor finansowy

Rada nadzorcza:

Andrzej Jacyna, przewodniczący Rady Nadzorczej

Maja Ewertowska-Szulwińska

Przemysław Jackowski

Adam Roślewski

Piotr Świniarski