Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459
Tel. 41 240 3000
Fax 41 240 3000 wew. 6
grupa@nowyszpital.pl

Biuro Zarządu
Aleksandra Kuźma Koordynator Biura Zarządu
tel. 500 178 108
tel. 41 240 3000 wew. 5
akuzma@nowyszpital.pl