Informacje podstawowe

Dane rejestrowe:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

KRS: 0000568640

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8513186008

REGON: 362089459

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 575.758,00 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) PLN

Dane teleadresowe:

Szczecin 70-653, ul. Zbożowa 4

Telefon: (+48) 412 403 000
Fax: (+48) 412 403 006

grupa@nowyszpital.pl