Podstawowe informacje

Cele Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zadania:

Zadaniem Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia z powodu wypadku, urazu czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. udziela niezbędnej pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych zdarzeń, zagrażających zdrowiu i życiu.

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. zarządza zespołami ratownictwa medycznego – P i S zgodnie właściwymi wojewódzkimi planami działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Forma organizacyjna

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wiekszościowym udziałowcem jest powiat swiebodzinski. Pozostali udziałowcy to szpitale GNS, GNSH SA oraz samorządy terytorialne.

Podmiot jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez Wojewodę Lubuskiego nr księgi: 000000204649

Dane teleadresowe:

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. 
ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
tel. 68 45 64 026

Adres do korespondencji:

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. 
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
tel. 41 240 3000

ratownictwo@nowyszpital.pl

KRS 0000737513 NIP 955 247 08 72 REGON 380593304