Nr: 2022-962

/
W toku
Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i rozruchem agregatu prądotwórczego 630 kVA dla potrzeb zasilania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Bloku Operacyjnego w warunkach lokalnych Zamawiającego w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.

2022-06-07T07:22:42+02:0010 maja, 2022|

Nr: 2022-961

/
Zakończony
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania Stacji zgazowania tlenu medycznego, rozpreżalni tlenu, instalacji tlenowych lub centralnej sprężarkowni powietrza medycznie czystego i instalacji powietrza medycznie czystego odpowiednio w szpitalach Grupy Nowy Szpital Holding S.A.: w Wąbrzeźnie, w Świeciu, w Świebodzinie, w Olkuszu, w Skwierzynie, we Wschowie, w Nakle nad Notecią w związku z COVID-19”.

2022-06-28T08:42:53+02:009 maja, 2022|

Nr: 2022-960

/
W toku
„Wykonanie tarasu z wyjściem z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w szpitalu w Skwierzynie”

2022-06-28T10:52:52+02:0028 kwietnia, 2022|

Nr: 2022-957

/
Zakończony
Postepowanie na wykonywanie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej na rzecz Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

2022-05-31T14:09:44+02:0012 kwietnia, 2022|

Nr: 2022-952

/
Zakończony
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. (Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.)

2022-05-27T08:08:37+02:006 kwietnia, 2022|

Nr: 2022-951

/
W toku
Sprzedaż wraz z dostawą, montażem oraz uruchomieniem tomografu komputerowego na potrzeby Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu (Zadanie nr 1) , Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. ( Zadanie nr 2) oraz Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.( Zadanie nr 3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Postępowanie prowadzone w ramach projektu: “Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – ETAP II ( dotyczy Zadania nr

2022-06-02T10:47:49+02:0017 marca, 2022|