Tytuł / przedmiot przetargu

Postepowanie na wykonywanie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej na rzecz Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 22.04.2022 r. do godz. 12:00. Dopuszcza się składanie ofert droga elektroniczną na adres e-mail: bszerniewicz@nowyszpital.pl
Data rozpoczęcia
12/04/2022
Ogłaszający przetarg
Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin działający jako pełnomocnik Zamawiających jak niżej: • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadząca Szpital w Świeciu • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa • Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., 66-440 Skwierzyna • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
Sposób prowadzenia przetargu
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty
cena brutto na poszczególne zadania
Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

Termin związania ofertą
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Berenika Szerniewicz, Sekcja Przetargów tel. kom. 500 169 881 e-mail: bszerniewicz@nowyszpital.pl.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

W postępowaniu oferty złożyły następujące Firmy:

  1. MEASURE Laboratorium Badawcze Ewa Fabiszewska, ul. G. Bruna 9/234, 02-594 Warszawa
  2. SYNEKTIK S.A., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa
  3. AUMED Radiologiczny Audyt Medyczny Seiffert, Sawicki Spółka Jawna, ul. Warszawska 39, 61-028 Poznań
  4. Medikol Quality Sp. z o. o., ul. Polska 118, 60-401 Poznań
  5. MDradiologia, ul. F. Rzeźniczaka 7H/11, 65-119 Zielona Góra

UMOWA NA WYKONYWANIE TESTÓW RTG JEST PODPISANA Z FIRMĄ:

  1. AUMED Radiologiczny Audyt Medyczny Seiffert, Sawicki Spółka Jawna, ul. Warszawska 39, 61-028 Poznań