Tytuł / przedmiot przetargu

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie  Sp. z o.o.

(Postępowanie prowadzone w ramach projektu: “Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19-etap II)

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 12.07.2021r. do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia
09/06/2021
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ,ul. Mickiewicza , 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581766857, REGON 340104087 Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty
Zamawiający ustala trzy kryteria oceny ofert w zakresie poszczególnych zadań: cena oraz okres gwarancji w stosunku 70% / 30%
Termin wykonania zamówienia

W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia w formie pisemnej

Termin związania ofertą
12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2021-917)

Dnia 12.07.2021r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 Wykaz poszczególnych zadań w przetargu:

Zadanie 1 Aparat USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostyke klatki piersiowej:
Zadanie 1a Aparat USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostyke klatki piersiowej 1 Szt.
Zadanie 1b Aparat USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostyke klatki piersiowej 1 Szt.
Zadanie 2 Przyłóżkowy aparat RTG 1 Szt.

 

Wykaz złożonych ofert:

1 MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Gwiezdna 16

80-297 Banino

09.07.2021

Godz:14.05

forma papierowa  
2 SONOlife Spółka z.o.o.

Al. Krasińskiego 20a

64-100 Leszno

09.07.2021

Godz.14.06

forma papierowa  

 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano następujące oferty:                                                                                                                                                           

Zadanie 1a SONOlife Spółka z.o.o.

Al. Krasińskiego 20a

64-100 Leszno

49 000,00 zł  gwarancja: 24 miesiące
Zadanie 1b SONOlife Spółka z.o.o.

Al. Krasińskiego 20a

64-100 Leszno

47 000,00 zł gwarancja: 24 miesiące
Zadanie 2 MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Gwiezdna 16

80-297 Banino

101 520,00 zł gwarancja: 24 miesiące