Tytuł / przedmiot przetargu

Usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Zmiany w przetargu

UWAGA NR 1

Zamawiający: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. wymaga odbioru odpadów medycznych i niebezpiecznych z głównej lokalizacji, tj. Nowy Szpital w Olkuszu, al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz, z częstotliwością 3 x w tygodniu natomiast z pozostałych lokalizacji: 1 x w ciągu 2 tygodni. Ww. częstotliwości odbiorów powinny zostać uwzględniona w zaproponowanej stawce za 1 kg odebranych odpadów.

Zmiana nr 1 z dnia 26.08.2020 r.

Przedłużeniu ulega termin, miejsce i sposób składania ofert, tj.: do dnia 31.08.2020 r. do godz. 12.00 – pkt 5 (5.1. oraz 5.2.) Warunków zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie:

“5. 5.1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godziny: 12.00.

5. 5.2. Oferent jest zobowiązany umieścić ofertę w kopercie, która musi być zaadresowana
na adres Organizatora i zawierać oznaczenie:

Postępowanie 2020-872 Oferta dotycząca: Usługa Odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych nie otwierać przed 31.08.2020 r. przed godz. 12.00.”

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 28.08.2020 r. do godziny: 12.00. Oferent jest zobowiązany umieścić ofertę w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Organizatora i zawierać oznaczenie: Postępowanie 2020-872 Oferta dotycząca: Usługa Odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych nie otwierać przed 28.08.2020 r. przed godz. 12.00.
Data rozpoczęcia
21/08/2020
Ogłaszający przetarg
1. Zamawiający: 1. Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. Ul. Ks. Andrzeja Kostki 33 67-400 Wschowa, 2. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o. o. Ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą, 3. Szpital im. Dr n. med. R. Śmigielskiego Sp. z o. o. Ul. Szpitalna 5 66-400 Skwierzyna, 4. Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o. o. Ul. Henrykowska 1 67-300 Szprotawa, 5. Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o. o. Ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin, 6. Nowy Szpital w Olkuszu Sp z o. o. Ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz, 2. Organizator postępowania zakupowego: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze Zapytania ofertowego z ogłoszeniem, określonego niniejszymi Warunkami Zapytania Ofertowego.
Kryterium wyboru oferty
Zamawiający ustala jedno kryterium oceny ofert: cena.
Termin wykonania zamówienia
  • Sukcesywne świadczenie przedmiotowej usługi w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Berenika Szerniewicz, tel. kom. 500 169 881 tel. 41 240 30 03; e- mail: bszerniewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 2020-872 (zapytanie ofertowe z ogłoszeniem), została wybrana jako najkorzystniejsza oferta w przedmiocie zadań na rzecz:

Zadanie nr 1 – Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. Ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa,

Zadanie nr 2 – Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o. o. Ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,

Zadanie nr 3 – Szpital im. Dr n. med. R. Śmigielskiego Sp. z o. o. Ul. Szpitalna 5, 66-400 Skwierzyna,

Zadanie nr 4 – Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o. o. Ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa,

Zadanie nr 5 – Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o. o. Ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,

Zadanie nr 6 – Nowy Szpital w Olkuszu Sp z o. o. Ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz;

  1. OFERTA FIRMY: KONSORCJUM FIRM REMONDIS – Medison Sp. z o. o. – LIDER 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Puszkina 41, Promarol-Plus Sp. z o. o. – KONSORCJANT 67-410 Sława, Ciepielówek 2 – W PRZEDMIOCIE ZADAŃ OD 1 DO 5,

    2. OFERTA FIRMY: KONSORCJUM FIRM: REMONDIS MEDISON Sp. z o. o. – Lider ul. Puszkina 41, 43-530     Dąbrowa Górnicza, REMONDIS MEDISON CHRZANÓW – Konsorcjant Sp. z o. o., ul. Powstańców Styczniowych 9, 32-500 Chrzanów – W PRZEDMIOCIE ZADANIA NR 6.