Tytuł / przedmiot przetargu

Świadczenie usługi transportu sanitarnego – transport pacjentów hemodializowanych realizowany dla podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Nowy Szpital Sp. z o.o. tj. dla pacjentów Stacji Dializ Nowego Szpitala Sp. z o.o. (Świecie, ul. Wojska Polskiego 126) i (Wschowa, ul. ks. Andrzeja Kostki 33)

Zmiany w przetargu

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 10.06.2020 r. do godziny: 12:00 Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres: zakupy@nowyszpital.pl. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.

Zmiana z dnia 10.06.2020 – zmiana terminu składania ofert

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 16.06.2020 r. do godziny: 12:00 Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres: zakupy@nowyszpital.pl. Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny: 12:00 Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres: zakupy@nowyszpital.pl. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.
Data rozpoczęcia
26/05/2020
Ogłaszający przetarg
Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty
100% cena
Termin wykonania zamówienia

W ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Paweł Błażewicz; e- mail: pblazewicz@nowyszpital.pl oraz Krzysztof Chołociński e-mail: kcholocinski@nowyszpital.pl tel. 41 240 30 03
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu