Tytuł / przedmiot przetargu

Obsługa prawna Spółki Grupa Nowy Szpital Holding S.A. oraz pozostałych Spółek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Oferty należy wysyłać na adres: ejanuszaniec@nowyszpital.pl

Zmiana nr 2 – zmianie ulega termin składania Ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 23.03.2020r. do godziny: 15.00. ( zgodnie ze Zmianą nr 1 Zamawiajacy dopuszcza składanie Ofert drogą elektroniczną )

Zmiana nr 3 – zawieszenie postępowania

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną postępowanie nr 2020-836 zostaje zawieszone. Poinformujemy Państwa o ponownym wszczęciu postepowania.

Termin i miejsce składania ofert
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną przedmiotowe postępowanie zostaje zawieszone. Poinformujemy Państwa o ponownym wszczęciu postepowania.
Data rozpoczęcia
05/03/2020
Ogłaszający przetarg
Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe z ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty
100% cena
Termin wykonania zamówienia
Termin związania ofertą
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.