Tytuł / przedmiot przetargu

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.03.2020 do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia
26/02/2020
Ogłaszający przetarg
a) Zamawiający: Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
70% - cena; 30%- gwarancja
Termin wykonania zamówienia

W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia

Termin związania ofertą
12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2020-831)

Dn.06.03.2020r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Zadanie 1
Medical Partner Sp. z o.o.
Szczepankowo 158 B, Poznań 61-313
Tomograf okulistyczny z modułem angio ( OCT), szt 1

Zadanie 2
Optopol Technology Sp. z o.o.
Ul. Żabia 42, 42-4– Zawiercie
Perymetr komputerowy, szt 1

Zadanie 3
Getinge Polska Sp. z o.o.
Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Monitor hemodynamiczny do pomiaru rzutu serca, szt 1

Wybrano następujące oferty:

Zadanie 1
Medical Partner Sp. z o.o.
Szczepankowo 158 B, Poznań 61-313

Wartość oferty – 178 200,00 zł
Gwarancja – 24

Zadanie nr 2
Optopol Technology Sp. z o.o.
Ul. Żabia 42, 42-4– Zawiercie
Wartość oferty – 20 736,00 zł
Gwarancja – 24

Zadanie nr 3
Getinge Polska Sp. z o.o.
Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Wartość oferty – 102 335,40 zł
Gwarancja – 36