„ Przebudowa wejścia głównego A z wydzieleniem wejścia pacjentów z infekcją w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19”.

Nowy Szpital w Kostrzynie Nad Odrą Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, realizuje w ramach umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim znak BF-VIII.3146.8.20.2022 z dnia 14.04.2022r. zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa wejścia głównego A z wydzieleniem wejścia pacjentów z infekcją w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19”.

Cel projektu

Celem zadania jest ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres projektu

Zadanie obejmuje dostosowanie zespołu wejściowego budynku głównego szpitala do funkcji krótkotrwałej izolacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem sars-cov-2. Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę stolarki drzwiowej, remont kapitalny dwóch pomieszczeń zespołu wejściowego, wyposażenie pomieszczenia do krótkotrwałej izolacji pacjenta w system monitoringu oraz lampę dezynfekcyjną przepływową.

Dofinansowanie

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość dofinansowania wynosi 128 500 zł, całkowita wartość zadania wynosi 142 450 zł.