O projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nr Projektu: RPKP.03.02.00-04-014/08

Tytuł projektu:

“Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup sprzętu medycznego w ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie”

Cele projektu:

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom szpitala dostępu do dobrej jakości leczenia oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny dla szpitala w Wąbrzeźnie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia ludności powiatu wąbrzeskiego, a także poprawi warunki pracy personelu medycznego. Nowoczesny sprzęt jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości i sterylności co jest ważnym elementem wymagań sanitarnych w szpitalu, nowoczesne urządzenia medyczne są bezpieczniejsze (mniejsze ryzyko wystąpienia urazów pacjenta podczas leczenia – tzw. powikłań).

Wykonywanie zabiegów operacyjnych za pomocą nowoczesnych metod małoinwazyjnych (laparoskopii) to między innymi:

 • skrócenie czasu leczenia (gojenia się rany, okresu rekonwalescencji)
 • mniejszr stres emocjonalny (krótki pobyt w szpitalu)
 • mała inwazyjność i traumatyzacja
 • pewna i szybka diagnostyka
 • statystycznie mniejsza liczba powikłań
 • mniejsze nacięcie (lepszy efekt kosmetyczny)

Zakres projektu:

W ramach projektu zakupiono 40 szt. następującego sprzętu medycznego:

 • histeroskop
 • laparoskop z końcówką chirurgiczną i ginekologiczną
 • aparat Holtera z możliwością 24 – godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego + rejestrator
 • aparat Holtera – EKG + 2 rejestratory
 • lampy bezcieniowe (2 szt.)
 • aparat RTG analogowy z możliwością digitalizacji
 • USG z kolorowym Dopplerem
 • aparat do znieczulania
 • kardiomonitor (4 szt.)
 • stacja centralnego monitorowania
 • stół operacyjny (2 szt.)
 • aparat RTG ramię C
 • aparat RTG stomatologiczny
 • ssak 2 butlowy
 • aparat EKG z wyposażeniem
 • respirator
 • defibrylator
 • gastroskop
 • monitor
 • kolonoskop
 • videoprocesor
 • pompa wodna
 • wózek
 • system archiwizacji danych
 • myjnia automatyczna do endoskopów
 • elektrokoagulator
 • aparat do elektroterapii i laseroterapii
 • interdynamik
 • diatonik
 • aparat do krioterapii (ciekły azot)
 • aparat do magnetoterapii
 • aparat do masażu uciskowego
 • aparat do leczenia ultradźwiękami
 • aparat do terapii ciepłem
 • aparat do hydroterapii

Okres realizacji:

Maj 2008 – Czerwiec 2013

Finansowanie projektu:

 • Wartość projektu – 1 581 733,39 zł
 • Dofinansowanie (EFRR) – 1 028 126,70 zł (65,00%)
 • Wkład własny – 553 606,69 zł (35,00%)