O projekcie

W Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dzięki środkom z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 powstał nowoczesny blok operacyjny. W ramach tego samego programu do potrzeb pacjentów i obowiązujących przepisów dostosowano izbę przyjęć.

W lutym 2015 r. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie podpisał umowę  z Województwem Kujawsko- Pomorskim na realizację projektu: “Poprawa jakości  i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.”. Projekt został sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna.

Całkowity koszt projektu to 6.171.167,00 zł brutto. Środki zostały przeznaczone na gruntowną modernizację izby przyjęć i bloku operacyjnego oraz zakup sprzętu medycznego. Szpital zakupił, m.in. aparat EKG, spirometr, USG  z 4 głowicami i funkcją Dopplera, laparoskop, kolonoskop, gastroskop, artroskop, aparat do znieczulenia,  respiratory, cystoskop, kardiomonitory. W ramach projektu został ucyfrowiony aparat RTG.

Projekt “Poprawa jakości  i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.”. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Łączna wartość projektu to 6 171 167 w tym środki własne środki własne 2 159 908 zł.