Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania 

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2_Wniosek o włączenie do Programu rehabilitacji leczniczej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem dotyczącym statusu zatrudnienia

Załącznik nr 3_Zaproszenie do Programu połączone ze skierowaniem lekarskim

Załącznik nr 4_Skierowanie na zabiegi

Załącznik nr 5_Ankieta wstępna Uczestnika Programu

Załącznik nr 6_Informacja o braku podstaw do włączenia do Programu z uzasadnieniem

Załącznik nr 7_Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 8_Zestawienie zabiegów i interwencji uczestnika

Załącznik nr 9_Karta Uczestnika Programu

Załącznik nr 10_Opinia konsultacyjna lekarza medycyny pracy

Załącznik nr 11_Opinia konsultacyjna psychologa

Załącznik nr 12_Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie

Załącznik nr 13_Ankieta końcowa Uczestnika Programu

Załącznik nr 14_Opinia na temat Programu z oceną jakosci

Załącznik nr 15_Informacja o odbytej rehabilitacji

Załącznik nr 16_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu środkami komunikacji publicznej

Załącznik nr 17_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu samochodem lub pojazdem mechanicznym

Załącznik nr 18_Oświadczenie o wysokości ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu

Załącznik nr 19_Umowa użyczenia samochodu,motoru,skutera

Załącznik nr 20_Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6

Załącznik nr 21_Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną