Projekt grantowy „EGIDA” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna
Działanie 7.5 – Usługi społeczne

Umowa nr ROPS.III.E.510.2/27.2020 zawarta w dniu 25.06.2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem w Szprotawie Sp. z o.o.

Cele Projektu:

1. Cel ogólny:
Wsparcie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

2. Cel szczegółowy:
Zakup środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie izolatek, sprzętu przewidzianego do zapobiegania zakażeniu COVID-19, żywności, nabycie pozostałego sprzętu medycznego oraz inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) funkcjonującego w strukturach Nowego Szpitala w Szprotawie Sp. z o.o.

 • Zakup środków ochrony osobistej
  Środki ochrony osobistej przeznaczone zostaną w celu zapewnienia ochrony indywidualnej personelu medycznego ZOL przed zakażeniem COVID-19, w celu ograniczenia wystąpienia skutków pandemii.
 • Zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek
  Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany wyłącznie w wydzielonych trzech pomieszczeniach izolujących znajdujących się w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Służyć będzie do diagnozowania i leczenia pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub osób zakażonych. Izolacja tych pacjentów ma na celu zapobieżenie rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19.
 • Zakup sprzętu przewidzianego do zapobiegania zakażeniu COVID-19
  Planuje się zakup zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń – 1 szt., który zapewni dezynfekcję pomieszczeń całości ZOL, co zapobiegnie zakażeniu się COVID-19 przez pacjentów oraz personel.
 • Zakup żywności
  Nabyta żywność przeznaczona zostanie do prowadzenia opieki żywieniowej dla pacjentów, którzy nie mogą odżywiać się doustnie lub żywienie tego typu jest dla nich niewystarczające. W szczególności dotyczy to osób z infekcją górnych dróg oddechowych, co zmniejszy ich bezpośredni kontakt z innymi pensjonariuszami ZOL i personelem medycznym, a tym samym ryzyko zarażenia COVID-19.
 • Zakup sprzętu medycznego
  Celem zakupu sprzętu medycznego (wózek do przewożenia opatrunków – 1 szt., taca do leków – 1 szt.) jest ograniczenie bezpośredniego kontaktu personelu z pacjentami oraz przemieszczania się pacjentów pomiędzy pomieszczeniami. Powoduje to zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19.
 • Inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb instytucji
  W ramach indywidualnych potrzeb instytucji przewiduje się zatrudnienie psychologa i psychoterapeuty. Celem ich zaangażowania jest zwiększenie komfortu psychicznego pacjentów ZOL. Od dnia 28 lutego 2020 obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów przez rodziny. W związku z czym zatrudnienie psychologa i psychoterapeuty przyczyni się do zwiększenia komfortu psychicznego dla pacjentów, którzy niekiedy mają problem z zaakceptowaniem sytuacji epidemicznej w Polsce (wynikające z pandemii COVID-19), w tym głównie samotność i izolację, która często powoduję stany lekowe i poczucie odrzucenia.

Zakres rzeczowy Projektu:

1. Zakup środków ochrony osobistej:
a) fartuchy flizelinowe (100 szt.),
b) fartuchy jednorazowe foliowe (200 szt.),
c) rękawice (10 000 szt.),
d) rękawice jednorazowe foliowe (6 000 szt.),
e) płyn do dezynfekcji (30 szt. x 5 l = 150 l).
2. Zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek:
a) kaczka sanitarna dla pacjentów leżących (10 szt.),
b) łóżka dla pacjentów (3 szt.),
c) materac przeciwodleżynowy (3 szt.),
d) ssak mechaniczny (2 szt.),
e) reduktor do butli z tlenem (3 szt.).
3. Zakup sprzętu przewidzianego do zapobiegania zakażeniu COVID-19:
a) zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń (1 szt.).
4. Zakup żywności:
a) dla pacjentów żywionych dojelitowo (90 szt.).
5. Zakup sprzętu medycznego:
a) wózek do przewożenia opatrunków (1 szt.)
b) taca do leków (1 szt.).
6. Inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb instytucji:
a) zatrudnienie psychologa (1 osoba),
b) zatrudnienie psychoterapeuty (1 osoba).

Rezultaty Projektu:

a) Liczba zakupionych środków ochrony osobistej – 16 330 szt.,
b) Liczba zakupionego sprzętu do wyposażenia izolatek– 21 szt.,
c) Liczba wyposażonych pomieszczeń izolatek – 3 szt.,
d) Liczba zakupionego sprzętu do zapobiegania zakażeniu COVID-19 – 1 szt.,
e) Liczba zakupionych posiłków – 90 szt.,
f) Liczba zakupionego sprzętu – 2 szt.,
f) Liczba dodatkowo zatrudnionych pracowników – 2 szt.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
ul. Henrykowska1
67-300 Szprotawa

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 52 500,00 PLN
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 52 500,00 PLN (100,00%)

Okres realizacji Projektu:
25.06.2020 – 31.10.2020