O projekcie

Cel projektu:

„”Poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Świeciu Sp. z o.o. „ jest podniesienie poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływające na wzrost poziomu życia mieszkańców powiatu świeckiego.

Cele szczegółowe projektu:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych: skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania, skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów, wykonywanie kompleksowych badań medycznych, zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala, wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.
 • dostosowanie obiektów do użytkowania sprzętu medycznego i obsługi pacjentów,
 • zadowalający poziom badań medycznych,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej, wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,
 • dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawnych

Zakres projektu:

Modernizacja pomieszczeń szpitalnych – adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego
Zakupy sprzętu medycznego :
 • kolonoskop
 • gastroskop
 • aparat do znieczulenia
 • wieża laparoskopowa
 • optyka do histeroskopii
 • optyka artroskopowa
 • aparat do badań Holtera dla dzieci
 • aparat do echa serca
 • respirator transportowy 2 szt
 • cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych
 • kardiostymulator terapeutyczny zewnętrzny inwazyjny
 • aparat usg
 • defibrylator  z funkcją stymulacji kardiowersji
 • pompa perystaltyczna do podawania leków 3 szt.
 • urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran
 • urządzenie do podglądu badań na salach operacyjnych działające w systemie IMPAX 3 szt
 • ramię C
 • rezonans magnetyczny

Wartość 4 976 381,34

Wkład Europejskij Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 303 475,86