Kompleksowa modernizacja obiektów szpitalnych

Cele projektu:

“Kompleksowa modernizacja obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w celu poprawy jakości i dostępności do badań medycznych w Nowym Szpitalu w Świeciu Sp. z o.o.” jest:

 • podniesienie jakości i dostępu do badań i usług medycznych
 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania
 • skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów,
 • wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,
 • wykonywanie kompleksowych badań medycznych,
 • zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala
 • wzrost poziomu konkurencyjności Szpitala na rynku usług medycznych,
 • wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.

Zakres projektu:

Modernizacja pomieszczeń obejmuje:
 • przebudowę sali intensywnego nadzoru w pięciołóżkową
 • utworzenie oddziału rehabilitacyjnego na parterze Budynku Gło?wnego, przeniesienie administracji do zaplecza gospodarczego, przeniesienie dystrybucji bielizny szpitalnej w pomieszczenia przy magazynach apteki, przeniesienie baru i kaplicy do suteryny
 • modernizacja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
 • adaptacja pomieszczen – administracji dla potrzeb rehabilitacji

Zakup i wymiana sprzętu medycznego obejmuje nabycie następujacego sprzętu:

 • respirator stacjonarny,
 • tomograf komputerowy,
 • aparat EKG,
 • ucyfrowienie RTG,
 • lampa zabiegowa, 2 szt
 • defibrylator 12 odprowadzeniowy EKG,
 • mikroskop,
 • stół operacyjny

Łączna wartość projektu 2 920 296,44 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 694 726,94 zł