Aktualności

W szpitalu w Świeciu trwa rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Gotowe są już konstrukcje budynku, w którym znajdą się dwa nowe pomieszczenia SOR. W górą pną się również ściany drugiego budynku, do którego zostanie przeniesiona sala obserwacyjna.

Oddział ratunkowy w Świeciu, rocznie przyjmuje ponad 13,7 tys. pacjentów. Obecny SOR na parterze głównego budynku szpitala trudno było dostosować zarówno do oczekiwań pacjentów, jak i obowiązujących obecnie przepisów. Stąd decyzja zarządu o dobudowaniu nowych pomieszczeń i powiększeniu całego oddziału. Przy obecnym oddziale od strony starego lądowiska powstają dwa nowe pomieszczenia – w jednym z nich będzie nowa sala resuscytacyjno-zabiegowa. Gotowa jest już konstrukcja budynku. Z drugiej strony budynku szpitala powstaje nowa sala obserwacyjna SOR. Powstające budynki wykonane zostaną w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z bloczków silikatowych. Budynki zostaną ocieplone i wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje, m.in. wentylacji, gazów medycznych, tele-audio.  Integralną częścią projektu jest również budowa drogi dojazdowej do oddziału.

Modernizacja obejmie cały oddział. Powiększony zostanie obszar udzielania pomocy pacjentom z urazami kostnymi. Część obecnych pomieszczeń zostanie przeznaczona na większą niż obecnie poczekalnię i miejsce do rejestracji i segregacji pacjentów. Powiększony oddział ratunkowy będzie w pełni odpowiadał wymaganiom określonym przez ministerstwo zdrowia a przede wszystkim będzie bardziej komfortowy dla pacjentów, którzy będą  z niego w przyszłości korzystać.

Oddział ratunkowy zostanie wyposażony również w nowy sprzęt do ratowania życia i zdrowia pacjentów. W planie zakupów znajdują się m.in.. aparaty do znieczulania, USG, kardiomonitory, respiratory, aparaty EKG. Razem z istniejącym już lądowiskiem, SOR w Świeciu będzie kompleksowo zabezpieczał pacjentów w stanie zagrożenia życia.

Koszt realizowanego przez świecki szpital projektu szacowany jest na 3 381 002 zł, z czego 2 724 916 zł pochodzić będzie z dotacji z funduszy przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej a 656 086 zł to wkład własny. Planowe zakończenie rozbudowy SOR to koniec 2017 r.

Na początku kwietnia znany będzie wykonawca przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Świeciu. To największa tegoroczna inwestycja w świeckiej placówce, na którą szpital otrzymał 2 724 916 zł dotacji z funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej.

Obecny SOR na parterze głównego budynku szpitala trudno dostosować zarówno do oczekiwań pacjentów, jak i obowiązujących obecnie przepisów. Stąd decyzja o dobudowaniu nowych pomieszczeń i powiększeniu oddziału. Przy obecnym oddziale od strony starego lądowiska powstanie nowa sala resuscytacyjno-zabiegowa. Dobudowana zostanie również sala obserwacyjna a obszar udzielania pomocy pacjentom z urazami kostnymi zostanie zdecydowanie powiększony. Część obecnych pomieszczeń zostanie przeznaczona na większą niż obecnie poczekalnię i miejsce do rejestracji i segregacji pacjentów. Powiększony oddział ratunkowy będzie w pełni odpowiadał wymaganiom określonym przez ministerstwo zdrowia a przede wszystkim będzie bardziej komfortowy dla pacjentów, którzy będą  z niego w przyszłości korzystać.

Oddział ratunkowy zostanie wyposażony również w nowy sprzęt do ratowania życia i zdrowia pacjentów. W planie zakupów znajdują się m.in.. aparaty do znieczulania, USG, kardiomonitory, respiratory, aparaty EKG. Razem z istniejącym już lądowiskiem, SOR w Świeciu będzie kompleksowo zabezpieczał pacjentów w stanie zagrożenia życia.

Koszt realizowanego przez świecki szpital projektu szacowany jest na 3 381 002 zł, z czego 2 724 916 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 656 086 zł to wkład własny. Planowe zakończenie projektu to koniec 2017 r.

W szpitalu w Świeciu powstanie nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Na budowę SOR szpital otrzymał 2 724 916 zł dotacji z funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej.

– Obecny SOR na parterze głównego budynku szpitala trudno dostosować zarówno do oczekiwań pacjentów, jak i obowiązujących obecnie przepisów. Stąd decyzja o dobudowaniu nowych pomieszczeń i powiększeniu oddziału – mówi dr Andrzej Brymora, prezes Nowego Szpitala w Świeciu.

Przy obecnym oddziale od strony starego lądowiska powstanie nowa sala resuscytacyjno-zabiegowa. Dobudowana zostanie również sala obserwacyjna a obszar udzielania pomocy pacjentom z urazami kostnymi zostanie zdecydowanie powiększony. Część obecnych pomieszczeń zostanie przeznaczona na większą niż obecnie poczekalnię i miejsce do rejestracji i segregacji pacjentów. Powiększony oddział ratunkowy będzie w pełni odpowiadał wymaganiom określonym przez ministerstwo zdrowia a przede wszystkim będzie bardziej komfortowy dla pacjentów, którzy będą  z niego w przyszłości korzystać.

Oddział ratunkowy zostanie wyposażony również w nowy sprzęt do ratowania życia i zdrowia pacjentów. W planie zakupów znajdują się m.in.. aparaty do znieczulania, USG, kardiomonitory, respiratory, aparaty EKG. Razem z istniejącym już lądowiskiem, SOR w Świeciu będzie kompleksowo zabezpieczał pacjentów w stanie zagrożenia życia.

Koszt realizowanego przez świecki szpital projektu szacowany jest na 3 381 002 zł, z czego 2 724 916 zł pochodzić będzie z dotacji a 656 086 zł to wkład własny. Planowe zakończenie projektu to koniec 2017 r.