O projekcie

Nowy Szpital w Świebodzinie przeszedł w tym roku metamorfozę. Wymieniono okna, zmodernizowano kotłownię, docieplone zostały ściany i dach budynku. Wszystko dzięki środkom z projektu unijnego przeznaczonych na termomodernizację.

Prace trwały od kwietnia do sierpnia br. Objęły starszą i nowszą część szpitala oraz budynek administracji, do którego planowane jest przeniesienie poradni specjalistycznych. Zarówno w starszej jak i w nowszej części budynku wymieniono stolarkę okienną i docieplono stropodachy. W nowszej części budynku wykonano izolację fundamentów zabezpieczającą przed wilgocią. Docieplenie ścian i elewację wykonano zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Zmodernizowana została również szpitalna kotłownia. Kotły gazowo-olejowe zostały wymienione na gazowe kotły kondensacyjne, które są bardziej efektywne i ekonomiczne. Celem wszystkich wykonanych prac jest oczywiście zapobieganie utracie ciepła w sezonie grzewczym, co powinno przełożyć się na niższe koszty zużycia gazu.

Stojący obok głównego gmachu mniejszy budynek administracji również przeszedł metamorfozę. Zmiany są widoczne z daleka: nowa dachówka, ocieplenie ścian, nowa elewacja, wymiana okien i drzwi. Zarząd szpitala w Świebodzinie, planuje przenieść tam część poradni specjalistycznych.

Projekt pn. “Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. Z o.o.” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Całkowita wartość inwestycji – 3 047 313,50 zł w tym koszty kwalifikowane – 2 035 334,98 zł a dofinansowanie – 1 730 034,73 zł.