Projekt grantowy „EGIDA” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna
Działanie 7.5 – Usługi społeczne

Umowa nr ROPS.III.E.510.2/28.2020 zawarta w dniu 23.06.2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem w Świebodzinie Sp. z o.o.

Cele Projektu:

1. Cel ogólny:
Wsparcie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

2. Cel szczegółowy:
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) funkcjonującego w strukturach Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. Sprzęt ten będzie wykorzystany wyłącznie w wydzielonych dwóch pomieszczeniach izolujących znajdujących się w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Służyć będzie do diagnozowania i leczenia pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub osób zakażonych. Izolacja tych pacjentów ma na celu zapobieżenie rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19.

Zakres rzeczowy Projektu:

1. Zakup sprzętu medycznego:
a) kardiomonitor (2 szt.),
b) ssak elektryczny (2 szt.),
c) pompa infuzyjna dwustrzykawkowa (2 szt.),
d) łóżko szpitalne z barierkami (2 szt.),
e) materac przeciwodleżynowy (2 szt.).
Rezultaty Projektu:
a) Liczba zakupionego sprzętu – 10 szt.,
b) Liczba wyposażonych pomieszczeń izolatek – 2 szt.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6
66-200 Świebodzin

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 52 500,00 PLN
* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 52 500,00 PLN (100,00%)

Okres realizacji Projektu:
23.06.2020 – 31.10.2020