Aktualności

Zakończyła się budowa nowego budynku szpitalnego oddziału ratunkowego przy Nowym Szpitalu w Olkuszu. Projekt został sfinansowany z funduszy europejskich.

Oddział został zbudowany na wolnej działce na terenie szpitala po byłym tzw. przygodnym lądowisku dla helikopterów. W oddziale powstał obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, obszar resuscytacyjno-zabiegowy; wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej; obserwacji i konsultacyjny.

Oddział zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt do ratowania życia i zdrowia pacjentów. m.in.: aparaty do znieczulania, przenośny aparat RTG i USG, defibrylatory z teletransmisją, kardiomonitory, respiratory, analizator parametrów krytycznych, aparaty EKG czy urządzenie do masażu serca.

Warto zaznaczyć, że szpital w Olkuszu od 2015 r. dysponuje nowoczesnym lądowiskiem dla śmigłowców, które umożliwia szybki transport pacjentów do i ze szpitala.

Koszt całego projektu wyniósł 6 221 215,03 zł, z czego 4 832 791,83 to dofinansowanie a 1 388 423,20 zł to wkład własny. Kwota przyznanego dofinansowania to 5 788 926 zł.

W szpitalu w Olkuszu powstaje nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Placówka otrzymała wszystkie niezbędne pozwolenia i w ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane.

Nowy budynek powstaje na niezagospodarowanej działce z tyłu szpitala. Zakończono przygotowanie terenu pod budowę a obecnie powstają fundamenty pod konstrukcję nowego oddziału. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szpitalny oddział ratunkowy zostanie podzielony na obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; obszar resuscytacyjno-zabiegowy; wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej; obserwacji i konsultacyjny. Zwiększą się możliwości diagnostyki i leczenia, ponieważ w ramach dotacji, SOR zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. W planie zakupów znajdują się m.in.. aparaty do znieczulania, przenośny aparat RTG i USG, defibrylatory z teletransmisją, kardiomonitory, respiratory, analizator parametrów krytycznych, aparaty EKG czy urządzenie do masażu serca. W projekcie uwzględniono również budowę drogi dojazdowej dla karetek.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Olkuszu przyjmuje rocznie ponad 12,5 tys. pacjentów. Obecnie SOR w Olkuszu funkcjonuje w zaadoptowanych pomieszczeniach po dawnej Izbie przyjęć. Po analizach architektonicznych okazało się, że nie ma możliwości dostosowania oddziału do oczekiwań pacjentów i wymogów prawnych. Dlatego zarząd zdecydował o budowie całkiem nowego budynku i złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej. Łączna wartość projektu wynosi 6 221 215,03 zł, z czego udział własny to 1 388 423,30 zł a 4 832 791,83 to pozyskanedofinansowanie.

Pod koniec marca zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę nowego oddziału ratunkowego w Olkuszu. Oddział powstanie na wolnej działce na terenie szpitala po nieczynnym już lądowisku dla helikopterów a jego budowa zostanie sfinansowana ze środków UE przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej.

Obecnie SOR funkcjonuje w zaadoptowanych pomieszczeniach po dawnej Izbie przyjęć. Analizy architektoniczne obecnych pomieszczeń SOR wykazały, że nie ma możliwości dostosowania oddziału do oczekiwań pacjentów czy wymogów prawnych. Stąd decyzja o budowie całkiem nowego budynku i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Nowy SOR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostanie podzielony na obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; obszar resuscytacyjno-zabiegowy; wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej; obserwacji i konsultacyjny. W projekcie uwzględniono również budowę nowej drogi dojazdowej do SOR. Oddział ratunkowy zostanie wyposażony w nowy sprzęt do ratowania życia i zdrowia pacjentów. W planie zakupów znajdują się m.in.. aparaty do znieczulania, przenośny aparat RTG i USG, defibrylatory z teletransmisją, kardiomonitory, respiratory, analizator parametrów krytycznych, aparaty EKG czy urządzenie do masażu serca. Warto zaznaczyć, że szpital w Olkuszu od 2015 r. dysponuje nowym lądowiskiem dla śmigłowców.

Koszt budowy SOR wyniesie 6 221 215,03 zł, z czego 4 832 791,83 to dofinansowanie a 1 388 423,20 zł wkład własny szpitala. Planowe zakończenie projektu to koniec 2017 r.

W szpitalu w Olkuszu powstanie nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy a jego budowa oraz wyposażenie zostaną sfinansowane z funduszy europejskich. Szpital właśnie otrzymał dotację na ten cel. Kwota przyznanego dofinansowania to 5 788 926 zł.

– Bardzo cieszymy się z tej dotacji. Przede wszystkim zyskają pacjenci, ponieważ nowy budynek będzie przestronniejszy i bardziej komfortowy niż obecny oddział. Zwiększą się również możliwości diagnostyki i leczenia, ponieważ w ramach dotacji, SOR zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny – mówi dr Norbert Kubański, prezes Nowego Szpitala w Olkuszu. 

Obecny SOR funkcjonuje w zaadoptowanych pomieszczeniach po dawnej Izbie przyjęć. Analizy architektoniczne obecnych pomieszczeń SOR wykazały, że nie ma możliwości dostosowania oddziału do oczekiwań pacjentów czy wymogów prawnych. Stąd decyzja o budowie całkiem nowego budynku i złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej.

Oddział powstanie na wolnej działce na terenie szpitala po byłym nieczynnym już tzw. przygodnym lądowisku dla helikopterów. Warto zaznaczyć, że szpital w Olkuszu od 2015 r. dysponuje nowoczesnym lądowiskiem dla śmigłowców, którego budowała została sfinansowana ze środków własnych szpitala (koszt inwestycji 1,5 mln zł).

Projekt budowy oraz wyposażenia SOR jest zgodny z obowiązującym prawem. Nowy SOR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostanie podzielony na obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; obszar resuscytacyjno-zabiegowy; wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej; obserwacji i konsultacyjny. W projekcie uwzględniono również budowę nowej drogi dojazdowej do SOR.

Oddział ratunkowy zostanie wyposażony w nowy sprzęt do ratowania życia i zdrowia pacjentów. W planie zakupów znajdują się m.in.. aparaty do znieczulania, przenośny aparat RTG i USG, defibrylatory z teletransmisją, kardiomonitory, respiratory, analizator parametrów krytycznych, aparaty EKG czy urządzenie do masażu serca.

Koszt projektu 6 221 215,03 zł, z czego 4 832 791,83 to dofinansowanie a 1 388 423,20 zł to wkład własny. Planowe zakończenie projektu to koniec 2017 r.