O projekcie

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Niska efektywność systemu energetycznego Szpitala oraz zły stan techniczny jego budynków powoduje nadmierne zużycie i ubytki energii cieplnej oraz energii elektrycznej, zły stan warunków leczenia pacjentów i pracy personelu medycznego, zwiększone zanieczyszczenie środowiska naturalnego w regionie oraz wysokie koszty ogrzewania budynków Szpitala. Stąd konieczność przeprowadzenie projektu termomodernizacji.

Przedmiot projektu obejmuje termomodernizację trzech budynków Szpitala, w szczególności docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę okien i drzwi, montaż termozaworów, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

  • zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
  • zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery,
  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w Szpitalu, a tym samym ograniczenia kosztów ogrzewania budynków Szpitala,
  • poprawy warunków leczenia pacjentów w Szpitalu,
  • poprawy warunków pracy personelu w Szpitalu.

W okresie długofalowym realizacja projektu spowoduje mniejszą emisję zanieczyszczeń, co wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców społeczności lokalnej zamieszkującej powiat nakielski oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwój regionu.

Beneficjentem projektu jest społeczność lokalna powiatu nakielskiego, pacjenci i personel Szpitala oraz Wnioskodawca – Szpital w Nakle i Szubinie.

Podstawowe informacje o projekcie termomodernizacji w Nakle i Szubinie_2017.pdf

Kontakt:

Jarosław Gierszewski,

telefon: (52) 385 27 44,

jgierszewski@nowyszpital.pl