Aktualności

Do końca kwietnia potrwa termomodernizacja budynków Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. W planie jest ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż ogniw fotowoltaicznych.

To największa inwestycja, jaką w tym roku zaplanował zarząd szpitala w Nakle i Szubinie. Poprawią się warunki pobytu pacjentów w szpitalu i pracy personelu. Szpital liczy także na ograniczenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków szpitala.

W Nakle i Szubinie trwa już docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W zakres projektu wchodzi również modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, wymiana oświetlenia na energooszczędne a także montaż ogniw fotowoltaicznych. W szpitalu w Szubinie dodatkowo wymieniona zostanie stolarka drzwiowa.

Remont obejmuje dwa budynki w Nakle oraz pawilon szpitalny w Szubinie. Budynki w Nakle i Szubinie, w których mieszczą się oddziały szpitalne powstały w latach 70. Najstarszy modernizowany budynek pochodzi z 1945 r. i znajdują się w nim poradnie specjalistyczne. Z racji swojego wieku i technologii, w której zostały wykonane, zużywają dużo energii cieplnej i elektrycznej, co powoduje wysokie koszty utrzymania.

Termomodernizacja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”, na który szpital pozyskał 1,8 mln zł dotacji ze środków mechanizmu finansowego EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014). Cały koszt projektu termomodernizacji to 2,5 mln złotych.

W Nakle i Szubinie rozpoczęła się termomodernizacja szpitala. Prace potrwają do końca kwietnia. Zakres inwestycji w budynku głównym szpitala w Nakle obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż ogniw fotowoltaicznych.

W przychodni w Nakle prace obejmują docieplenie ścian budynku, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i wymianę oświetlenia na energooszczędne. W szpitalu w Szubinie prace wykonane zostaną w tym samym zakresie, a dodatkowo wymieniona zostanie stolarka drzwiowa.

Termomodernizacja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”, na który szpital pozyskał 1,8 mln zł dotacji ze środków mechanizmu finansowego EOG. Cały koszt projektu termomodernizacji to 2,5 mln złotych.