O projekcie

Cele projektu:

Celem projektu „Poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez  modernizację obiektów  szpitalnych oraz zakup  sprzętu  medycznego  w Nowym  szpitalu w Nakle i Szubinie  sp. z o.o.„ są:

 • wzrost ilości wykonywanych badań medycznych – będący efektem zarówno zakupu nowego rodzaju sprzętu oraz sprzętu medycznego nowszej generacji o większej wydajności,
 • rozszerzenie zakresu świadczonych badań medycznych
 • wymiana części dotychczas użytkowanego przestarzałego sprzętu medycznego na nowy, co ma znaczenie w przebiegu procesu leczenia pacjentów, diagnozowania pacjentów
 • oferowania nowych możliwości diagnostycznych
 • skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów
 • skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na wykonanie diagnostyki oraz leczenia, a tym samym wzrost liczby obsługiwanych pacjentów,
 • poprawa komfortu pracy i zwiększenie wydajności pracy personelu medycznego
 • zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych poprzez obniżenie kosztów napraw awaryjnych oraz bieżącej obsługi
 • wzrost pozycji konkurencyjnej Szpitala na rynku usług medycznych – poprzez rozszerzenie zakresu działalności leczniczej i wzrost jakości leczenia.

Zakres projektu:

Działania modernizacyjne:

 1. modernizacja oddziału chirurgii ogólnej w Szubinie wraz z utworzeniem stanowiska intensywnej terapii oraz odrębnego dostępu zewnętrznego do laboratorium
 2. modernizacja bloku operacyjnego w Szubinie
 3. modernizacja oddziału pediatrii w Szubinie

Łącznie w ramach przedmiotowego projektu (w przybliżeniu do liczby całkowitej) zostanie przebudowanych i zmodernizowanych 1 974 m2 pomieszczeń Szpitala.

Zakupy sprzętu medycznego:

W ramach projektu zakupionych zostanie 47 sprzętów i urządzeń służących diagnostyce, terapii i leczeniu pacjentów. W ramach tego zadania możemy wyróżnić:

 1. doposażenie poradni specjalistycznych w Nakle i w Szubinie poprzez zakup lampy bezcieniowej, lampy szczelinowej oraz perymetru automatycznego z komputerem
 2. doposażenie bloku operacyjnego w Nakle – zakup wiertarki do zastosowania z konsolą sterującą z oprzyrządowaniem, opaski uciskowej do zabiegów ortopedycznych, 2 zestawów optyki artroskopowej i 2 sheverów,
 3. doposażenie oddziału chirurgii ogólnej w Szubinie – zakup wózka reanimacyjnego z defibrylatorem + kardiowersji, respiratora z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100%, kapnografu, mankietu do szybkich przetoczeń, kardiomonitora, łóżka do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym, sprzętu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, aparatu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, pulsoksymetru, materacu do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, zestawu do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym, a także 6 sztuk pomp infuzyjnych,
 4. doposażenie oddziału chorób wewnętrznych w Nakle poprzez zakup wózka reanimacyjnego z defibrylatorem + kardiowersji, respiratora z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100%, kapnografu, mankietu do szybkich przetoczeń, kardiomonitora, łóżka do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym, sprzętu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, aparatu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, pulsoksymetru, materacu do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, zestawu do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym, a także 6 sztuk pomp infuzyjnych,
 5. doposażenie pracowni RTG w Nakle oraz pracowni RTG w Szubinie – poprzez zakup aparatu RTG przyłóżkowego (przenośnego) w Nakle oraz zakup aparatu USG przenośnego w Szubinie, ucyfrowienie RTG zarówno Nakle, jak i w Szubinie.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • dziedzina: ochrona zdrowia
 • wartość projektu: 7 226 113.19 zł
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 790 491,64