O projekcie

Cel projektu:

Celem projektu “Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” jest zapewnienie pacjentom szpitala dostępu do dobrej jakości leczenia w bezpiecznych warunkach, poprawa warunków pracy personelu medycznego oraz dostosowanie bloku operacyjnego do przepisów prawa.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny dla szpitala w Nakle i Szubinie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia ludności powiatu nakielskiego, a także polepszy warunki pracy personelu medycznego. Nowoczesny sprzęt jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości i sterylności co jest ważnym elementem wymagań sanitarnych w szpitalu, nowoczesne urządzenia medyczne są bezpieczniejsze (mniejsze ryzyko wystąpienia urazów pacjenta podczas leczenia – tzw. powikłań).

Wykonywanie zabiegów operacyjnych za pomocą nowoczesnych metod małoinwazyjnych (laparoskopii) to, m.in.:

 • skrócenie czasu leczenia (gojenia się rany, okresu rekonwalescencji),
 • mniejszy stres emocjonalny (krótki pobyt w szpitalu),
 • mała inwazyjność i traumatyzacja,
 • pewna i szybka diagnostyka,
 • statystycznie mniejsza liczba powikłań,
 • mniejsze nacięcie (lepszy efekt kosmetyczny).

Zakres projektu:

W ramach projektu zrealizowano następujące działania inwestycyjne:

 • zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny w Szubinie (laparoskop dla potrzeb chirurgii(1 szt.), aparat do znieczulania(2 szt.) , stół operacyjny(1 szt.), aparat RTG śródoperacyjny(1 szt.), lampy operacyjne(2 szt.),
 • zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny w Nakle (laparoskop do potrzeb ginekologii (1 szt.), aparat do znieczulania(1 szt.), stół operacyjny (1 szt.),
 • roboty modernizacyjne na bloku operacyjnym w Nakle,
 • zakup sprzętu medycznego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej (2 aparaty RTG do Nakła i Szubina),
 • zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowych (2 zestawy videogastroskopu z videokolonoskopem),
 • zakup sprzętu medycznego do sal intensywnego nadzoru kardiologicznego (2 stacje monitorowania stanu pacjenta w Nakle i Szubinie),
 • zakupy dezynfektorów na oddziały szpitalne (9 dezynfekatorów),
 • instalacja i zakup agregatów klimatyzacyjnych na bloku operacyjnym w Szubinie (1 klimatyzacja agregat)

Okres realizacji Projektu: kwiecień 2009 – czerwiec 2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • Dziedzina: Ochrona zdrowia
 • Wartość projektu: 2 662 753,08 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 730 789,50zł
 • Wkład własny: 931 963,58zł