Termomodernizacja

Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizacją w Nowym Szpitalu w Kostrzynie n. Odrą sp. z o.o.

W 2012 roku Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach IV konkursu programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – tytuł projektu „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.”

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki zostały podpisane 17.12.2012 roku.

Nr umowy:  Dotacja 876/2012/Wn-4/OA-TR-ZI/D

Pożyczka 877/2012/Wn-4/OA-TR-KU/P

Realizacji inwestycji zakończyła się 31.05.2014 roku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 5 425 188,52 zł (koszty kwalifikowane dla dotacji 4 947 058,16 zł, koszty kwalifikowane dla pożyczki 5 117 888,16 zł), w tym:

• dotacja NFOŚiGW: 1 439 739,99 zł,

• pożyczka z NFOŚiGW : 2 421 110,00 zł.

Zakres projektu:

1. Wykonanie kotłowni olejowo-gazowej

2. Ocieplenie budynku głównego

3. Wymianę okien na PCV

4. Wymianę instalacji co

5. Zainstalowanie perlatorów w kranach