Projekt grantowy „EGIDA” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna
Działanie 7.5 – Usługi społeczne

Umowa nr ROPS.III.E.510.2/29.2020 zawarta w dniu 23.06.2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

Cele Projektu:

Cel ogólny:
Wsparcie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.
Cel szczegółowy:
Zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) funkcjonującego w strukturach Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
Środki ochrony osobistej przeznaczone zostaną w celu zapewnienia ochrony indywidualnej personelu medycznego ZOL przed zakażeniem COVID-19, w celu ograniczenia wystąpienia skutków pandemii.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany wyłącznie w wydzielonych dwóch pomieszczeniach izolujących znajdujących się w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Służyć będzie do diagnozowania i leczenia pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub osób zakażonych. Izolacja tych pacjentów ma na celu zapobieżenie rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19.

Zakres rzeczowy Projektu

1. Zakup środków ochrony osobistej:
a) fartuchy jednorazowe (100 szt.),
b) rękawice jednorazowe (20 000 szt.),
c) maseczki jednorazowe (5 000 szt.).

2. Zakup sprzętu medycznego:
a) kardiomonitor (2 szt.),
b) pompa infuzyjna dwustrzykawkowa (2 szt.),
c) aparat EKG (1 szt.),
d) termometr elektroniczny (2 szt.),
e) aparat do szukania żył (1 szt.).

Rezultaty Projektu:

a) Liczba zakupionych środków ochrony osobistej – 25 100 szt.,
b) Liczba zakupionego sprzętu – 8 szt.,
c) Liczba wyposażonych pomieszczeń izolatek – 2 szt.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 52 500,00 PLN
* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 52 500,00 PLN (100,00%)

Okres realizacji Projektu:
23.06.2020 – 31.10.2020