Projekt grantowy „EGIDA” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna
Działanie 7.5 – Usługi społeczne

Umowa nr ROPS.III.E.510.2/34.2020 zawarta w dniu 09.07.2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych
Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna

Cele Projektu:

1. Cel ogólny:
Wsparcie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

2. Cel szczegółowy:
Zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) funkcjonującego w strukturach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o.
Środki ochrony osobistej przeznaczone zostaną w celu zapewnienia ochrony indywidualnej personelu medycznego ZOL przed zakażeniem COVID-19, w celu ograniczenia wystąpienia skutków pandemii.
Zakupiony sprzęt medyczny będzie wykorzystany wyłącznie w wydzielonych dwóch pomieszczeniach izolujących znajdujących się w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Służyć będzie do diagnozowania i leczenia pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub osób zakażonych. Izolacja tych pacjentów ma na celu zapobieżenie rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19.

Zakres rzeczowy Projektu:

1. Zakup środków ochrony osobistej:
a) fartuchy flizelinowe (300 szt.),
b) fartuchy jednorazowe foliowe (600 szt.),
c) rękawice (30 000 szt.),
d) rękawice jednorazowe foliowe (18 000 szt.),
e) płyn do dezynfekcji (90 szt.).
2. Zakup sprzętu medycznego:
a) łóżko dla pacjentów (2 szt.),
b) materac przeciwodleżynowy (2 szt.),
c) ssak mechaniczny (2 szt.),
d) reduktor do butli z tlenem (2 szt.),
e) aparat EKG (2 szt.).

Rezultaty Projektu:

a) Liczba zakupionych środków ochrony osobistej – 48 990 szt.,
b) Liczba zakupionego sprzętu – 10 szt.,
c) Liczba wyposażonych pomieszczeń izolatek – 2 szt.

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 52 500,00 PLN
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 52 500,00 PLN (100,00%)

Okres realizacji Projektu:
09.07.2020 – 31.10.2020