Projekt grantowy „EGIDA” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna
Działanie 7.5 – Usługi społeczne

Umowa nr ROPS.III.E.510.2/38.2020 zawarta w dniu 06.08.2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem we Wschowie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji projektu:

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
ul. Ks. Andrzeja Kostki 33
67-400 Wschowa

Cele Projektu:

1. Cel ogólny:
Wsparcie Hospicjum Stacjonarnego na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

2. Cel szczegółowy:
Zakup środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie izolatek oraz nabycie pozostałego sprzętu medycznego na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego funkcjonującego w strukturach Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o.

  • Zakup środków ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej przeznaczone zostaną w celu zapewnienia ochrony indywidualnej personelu medycznego Hospicjum Stacjonarnego przed zakażeniem COVID-19, w celu ograniczenia wystąpienia skutków pandemii.

  • Zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek

Zakupiony sprzęt (łóżko dla pacjentów – 3 szt., materac przeciwodleżynowy ciśnieniowy – 3 szt., aparat EKG -1 szt., zestaw strzykawkowy system infuzyjny podskórny – 1 szt., aparat do szukania żył – 1 szt., koncentrator tlenu – 3 szt., stojak do kroplówek – 3 szt.) będzie wykorzystany wyłącznie w wydzielonych trzech pomieszczeniach izolujących znajdujących się w Hospicjum Stacjonarnym. Służyć będzie do diagnozowania i leczenia pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub osób zakażonych. Izolacja tych pacjentów ma na celu zapobieżenie rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19.

  • Zakup pozostałego sprzętu medycznego

Celem zakupu pozostałego sprzętu medycznego (taca do leków – 1 szt., wózek do przewożenia opatrunków – 1 szt.) jest ograniczenie bezpośredniego kontaktu personelu z pacjentami oraz przemieszczania się pacjentów pomiędzy pomieszczeniami. Powoduje to zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19.

Zakres rzeczowy Projektu:

1. Zakup środków ochrony osobistej:
a) rękawice (10 000 szt.),
b) fartuchy flizelinowe (200 szt.),
c) płyn do dezynfekcji rąk (10 szt. x 5 l = 50 l),
d) płyn do dezynfekcji powierzchni (10 szt. x 5 l =50 l).
2. Zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek:
a) łóżko dla pacjentów (3 szt.),
b) materac przeciwodleżynowy ciśnieniowy (3 szt.),
c) aparat EKG (1 szt.),
d) zestaw strzykawkowy system infuzyjny podskórny (1 szt.),
e) aparat do szukania żył (1 szt.),
f) koncentrator tlenu (3 szt.),
g) stojak do kroplówek (3 szt.).
3. Zakup sprzętu medycznego:
a) taca do leków (1 szt.),
b) wózek do przewożenia opatrunków (1 szt.).

Rezultaty Projektu:

a) Liczba zakupionych środków ochrony osobistej – 10 220 szt.,
b) Liczba zakupionego sprzętu do wyposażenia izolatek– 15 szt.,
c) Liczba wyposażonych pomieszczeń izolatek – 3 szt.,
d) Liczba zakupionego sprzętu medycznego – 2 szt.

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 52 500,00 PLN
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 52 500,00 PLN (100,00%)

Okres realizacji Projektu:
03.08.2020 – 31.10.2020