Ważna do
31/12/2021
Lokalizacja
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
Opis stanowiska

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

Wymagania
  • Wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo,
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • Samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy,
  • Wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta,
  • Doświadczenie w pracy na w/w stanowisku.

 

Oferujemy
  • Współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt,
  • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
  • Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy,
  • Stabilne warunki pracy.
Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel.: 502 176 133

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej
Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)......"
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej