Ważna do
31/12/2021
Lokalizacja
Nowy Szpital w Olkuszu
Opis stanowiska
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 • asystowanie w czynnościach dnia codziennego: higiena osobista, karmienie, ubieranie.

 

Wymagania
 • wykształcenie kierunkowe (ukończony kurs dla opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych) lub wykształcenie pielęgniarskie, rehabilitacyjne, pedagogiczne,
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi, schorowanymi,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w zorganizowanym ośrodku: dom opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy, agencja opiekunek,
 • cierpliwość, wyrozumiałość, empatia.

 

Oferujemy
 • współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt
 • możliwość pracy w godzinach dopołudniowych, jak i w formie dyżurów
 • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego
 • przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy
 • stabilne warunki pracy
Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: JKrzykawska@nowyszpital.pl tel. 509 873 623 lub aslota@nowyszpital.pl tel. 41 240 12 59

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej
Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)......"
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej