Ważna do
31/12/2021
Lokalizacja
Nowy Szpital we Wschowie
Opis stanowiska

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. zatrudni kierownika apteki szpitalnej.

Do osoby zatrudnionej będzie należało:

  • organizacja pracy w aptece szpitalnej,
  • zaopatrywanie, wydawanie, przechowywanie oraz identyfikowanie środków farmaceutycznych,
  • świadczenie usług w przyszpitalnej aptece.
Wymagania
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje określone w art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020 poz. 944, z późn. zm.),
  • Samodyscyplina oraz umiejętność organizacji czasu pracy,
  • Wysoka kultura osobista, życzliwe podejście do pacjentów.
Oferujemy
  • Stabilne warunki zatrudnienia,
  • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
  • Przyjazne środowisko pracy.
Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel: 516 049 466, 512 729 977 lub 695 740 720.

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej
Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)......"
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej