Ważna do
31/12/2020
Lokalizacja
Nowy Szpital w Szprotawie
Opis stanowiska

Nowy Szpital w Szprotawie podejmie współpracę z pielęgniarkami posiadającymi aktualne prawo wykonywania zawodu.

Wymagania
  • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
  • samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy
  • wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta
  • doświadczenie w pracy na w/w stanowisku
Oferujemy
  • współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt
  • możliwość pracy w godzinach dopołudniowych, jak i w formie dyżurów
  • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego
  • przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy
  • stabilne warunki pracy.
Kontakt

Zainteresowanych prosimy o kontakt: HR@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr: 512729977

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej
Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)......"
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej