Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Więcej i lepiej dla pacjenta

Pamiętając o tym, staramy się świadczyć kompleksowe usługi medyczne. Dbamy o ich wysoki poziom, bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów.

„Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi jedną z największych w Polsce sieci szpitali, która świadczy usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”

Grupa Nowy Szpital zarządza 10 szpitalami powiatowymi zlokalizowanymi w trzech województwach:

 • kujawsko-pomorskim (Świecie, Wąbrzeźno, Nakło i Szubin);
 • lubuskim (Świebodzin, Szprotawa, Wschowa, Skwierzyna i Kostrzyn n. Odrą);
 • małopolskim (Olkusz).

Wszystkie szpitale wchodzące w skład Grupy należą do „sieci szpitali”, czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który został utworzony na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szpitale należące do Grupy są ważnym elementem samorządowych strategii ochrony zdrowia. W większości przypadków stanowią dla lokalnych społeczności placówki pierwszego wyboru.

Działalność medyczna Grupy jest skoncentrowana w obszarach:

 • lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),
 • podstawowej opieki medycznej (POZ),
 • opieki długoterminowej i paliatywnej,
 • rehabilitacji

W strukturach szpitali Grupy funkcjonują 71 oddziałów, 208 poradni specjalistycznych oraz 84 pracownie diagnostyczne

Rozwijamy usługi dla pacjentów

Zgodnie z przyjętymi w Grupie zasadami dbamy o rozwój szpitali. Środki wypracowane przez szpital są przeznaczane na rozwój usług medycznych i modernizację placówek. Z myślą o coraz wyższej jakości usług medycznych:

 • modernizujemy sprzęt medyczny
 • wyposażamy szpitale w nowoczesne aparaty diagnostyczne
 • remontujemy i unowocześniamy oddziały szpitalne
 • otwieramy nowe oddziały i uruchomiamy nowe usługi dla pacjentów

Zależy nam na coraz wyższej jakości obsługi pacjentów. W tym celu konsolidujemy nasze szpitale. Placówki Grupy Nowy Szpital połączy, m.in.

 • efektywny system zarządzania,
 • wspólny system informatyczny
 • obsługa prawna i kadrowo-księgowa
 • wspólny system zamówień i zakupów

Nowa struktura Grupy odciąży zarządy szpitali od wielu czynności pozamedycznych i pozwoli skupić się przede wszystkim na pracy personelu medycznego, opiece nad pacjentem i rozwoju oferty medycznej szpitala.

Zdrowe szpitale dla wszystkich

Z badań jakie przeprowadził na nasze zlecenie TNS OBOP w 2012 r. wynika, że:

 • 50% respondentów obawia się, że polskie szpitale nie gwarantują odpowiedniej jakości i dostępności opieki medycznej
 • 88% badanych jest zdania, że sposób zarządzania szpitalami wymaga zmian
 • 42% badanych uważa, że jeśli polskie szpitale będą zarządzane w taki sposób jak do tej pory, to dostępność usług medycznych będzie spadać

Dobre zarządzanie poprawia jakość i dostępność usług szpitalnych, skraca czas oczekiwania na zabiegi i podnosi poziom obsługi pacjenta.

Nawiązujemy współpracę z samorządami, którym zależy na zapewnieniu swoim mieszkańcom dostępu do kompleksowych usług medycznych. Dbamy o realizację i wzrost kontraktów z NFZ, rozwijamy usługi medyczne, wypracowane zyski przeznaczamy na rozwój szpitala.

Uzdrawiamy szpitale, aby lepiej służyły pacjentom.