Stacja Dializ

Lokalizacja:

ul. ks. Andrzeja Kostki 33, budynek C, parter

Numer/numery telefonów:

  • Dyżurka lekarska – 41 240 1481
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1480
  • Duża sala dializ – 41 240 1482
  • Mała sala dializ – 41 240 1483
Ordynator – lek. Hanna Jachna, nefrolog
Pielęgniarka oddziałowa – Wioletta Marciniak, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

Zakres świadczeń:

Stacja dializ zapewnia leczenie nerkozastępcze chorym z przewlekłą chorobę nerek w stadium 5, jak również całodobowo wszystkim pacjentom przyjmowanym w trybie pilnym i wymagającym takiego leczenia z uwagi na cechy ostrego uszkodzenia nerek.

Stacja dysponuje 16 stanowiskami. Pacjenci mają zapewniony transport do stacji dializ a po zakończonej dializie do domu. W trakcie zabiegu pacjenci otrzymują posiłek.

Rocznie stacja wykonuje ponad 6 tys. dializ.

Stosowane metody leczenia: hemodializa

O wyborze metody leczenia nerkozastępczego współdecyduje pacjent. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) odgrywa rolę doradczą wskazując metodę preferowaną w danym momencie przede wszystkim z uwagi na stan kliniczny i choroby współistniejące.

Dializa zastępuje pracę nerek jednak nie leczy chorób nerek. Każdy pacjent leczony dializami, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych oraz po wyrażeniu zgody jest zgłaszany do zabiegu przeszczepienia nerki, który jest najlepszą metodą leczenia.

Przy szpitalu i stacji dializ funkcjonuje Poradnia Nefrologiczna.