Pracownia Rehabilitacji

Lokalizacja:

ul. ks. Andrzeja Kostki 33, budynek C

Rejestracja:

tel. 41 240 1459
Kierownik – mgr Wiesława Grzesiecka

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi: fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez: wizytę fizjoterapeutyczną oraz zabieg fizjoterapeutyczny w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pracownia rehabilitacji w Nowym Szpitalu we Wschowie realizuje zróżnicowane zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, która oddziałuje na organizm różnymi bodźcami fizycznymi: światłem, prądem elektrycznym, magnetyzmem, ultradźwiękami, niską temperaturą. W zakresie fizykoterapii pracownia rehabilitacji we Wschowie zapewnia pacjentom zabiegi z zakresu: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, termoterapii.

Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Trauberta
 • Tonoliza
 • TENS
 • ultradźwięki miejscowe
 • Fonoforeza

Magnetoterapia: pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo:

 • naświetlanie miejscowe promieniami IR
 • laseroterapia
 • laseroterapia punktowa

Termoterapia: naświetlanie lampą Sollux

Kinezyterapia: leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu dobranych do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Masaż:

 • klasyczny leczniczy
 • drenaż limfatyczny

Informacje dla pacjenta:

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik
 • obuwie 
na zmianę
 • strój gimnastyczny