Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Przewlekłej Wentylacji Mechanicznej

Numery telefonów:

Kierownik ZOL – 41 240 1461

Sekretariat – 41 240 1462

Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1463

Koordynator ZOL – Anna Ciesielska

Zakres świadczeń

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zapewnia opiekę nad pacjentami z niewydolnością oddechową, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, ale potrzebują ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora. W zakładzie opiekuńczym korzystają z całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Do zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy:
  • opieka lekarska,
  • działania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
  • leczenie farmakologiczne,
  • niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne
  • ustalenie i stosowanie diety,
  • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
  • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
  • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
  • edukacja zdrowotna.