Izba Przyjęć

Lokalizacja:

Wschowa, ul. ks. Andrzeja Kostki 33

Numer/numery telefonów:

  • 41 240 14 10

Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych pacjentów i personelu medycznego osoby z objawami infekcji, podejrzewające u siebie zakażenie koronawirusem, mające styczność z osobami przebywającymi na kwarantannie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W razie wystąpienia objawów: wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem prosimy o niezwłoczne kontakt z Sanepidem.

Sanepid, tel. 504 192 937
Oddział zakaźny – tel. 68 329 64 78, 68 329 64 81
800 190 590 – numer infolinii NFZ dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronwirusem

Zakres świadczeń:

Na Izbie Przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Gdy jest to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.

źródło: www.nfz.gov.pl