Pracownia Rehabilitacji

Lokalizacja:

Wąbrzeźno, ul. Wolności 27 (pierwsze piętro budynku działu diagnostyki laboratoryjnej)

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta,
tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00
Kontakt z pracownią, tel. 41 240 1747
Kierownik – Dorota Jurdziak

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi:

– fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez: wizytę fizjoterapeutyczną oraz zabieg fizjoterapeutyczny w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Pracownia Rehabilitacji w Wąbrzeźnie realizuje rehabilitację domową dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Do rejestracji wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pracownia rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie realizuje zróżnicowane zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, która oddziałuje na organizm różnymi bodźcami fizycznymi: światłem, prądem elektrycznym, magnetyzmem, ultradźwiękami, wysoką temperaturą. W zakresie fizykoterapii pracownia rehabilitacji w Wąbrzeźnie zapewnia pacjentom zabiegi: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, termoterapii, hydroterapii.

Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Trauberta
 • prądy Kotza
 • Tonoliza
 • TENS

Ultradźwięki
Laseroterapia
Krioterapia (ciekły azot)
Fango (zabieg cieplny)
Magnetoterapia (pole magnetyczne niskiej częstotliwości)
Światłolecznictwo (lampa sollux)

Hydroterapia:

 • masaż wirowy KKG
 • masaż wirowy KKD

Kinezyterapia: leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu dobranych do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Masaż:

 • drenaż limfatyczny – BOA

Informacje dla pacjenta:

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik
 • gazy m2

Do pracowani wymagane jest skierowanie